start

Svartsjö Trädkonsult är ett konsultföretag inom trädförvaltning och trädvård. Träden som vi arbetar med står på gator och torg samt i parkanläggningar eller inom exploateringsytor.

    Målet med våra tjänster är att träden i vår närmiljö ska växa och må bra för att i sin tur kunna påverka människans och andra arters livsmiljö på ett positivt sätt.