Svartsjö Trädkonsult har en bred kunskap inom trädvård och trädförvaltning. Vi erbjuder kvalificerade utlåtanden och bedömningar som är objektiva och oberoende. Vårt mål är att träden i vår närmiljö ska vara vitala samt funktionella. Träden vi arbetar med står främst i gatumark, parker, bostadsområden, kyrkogårdar eller exploateringsområden.